Praktijkondersteuning

Praktijkverpleegkundige 
Aan de huisartsenpraktijk zijn twee praktijkverpleegkundigen verbonden. De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts o.a. door middel van eigen spreekuren voor chronisch zieke patiënten. Zij geeft voorlichting en adviezen met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënten te verbeteren en risico's op eventuele complicaties te verminderen. Tussen de huisarts en de praktijkondersteuner is overleg en de huisarts wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.


De praktijkondersteuner houdt speciale spreekuren voor o.a.:
- diabetes patiënten
- COPD patiënten
- stoppen met roken
- ouderenzorg

Zij bezoekt patiënten ook thuis als deze moeilijk naar de praktijk kunnen komen. De huisarts verwijst u, als het nodig is, naar de praktijkondersteuner.

 

Praktijkverpleegkundige:

Ivanka Ros- van Kats


POH GGZ:

In de praktijk werkt een praktijkondersteuner huisartsen voor Geestelijke Gezondheidzorg (POH GGZ), waarnaar verwezen kan worden bij psychische problemen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geesterlijke Gezondheidszorg (POH GGZ):

Mariëlle Stroes, maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend

Lotte Lancee, dinsdagochtend en donderdagmiddag